PernChang-Zoms

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: เพื่อนช่างดอทคอม => ประชาสัมพันธ์วงการอิเล็คทรอนิกส์ => ข้อความที่เริ่มโดย: PJ. บุ ญ เ ลิ ศ (ขอนแก่น) ใจถึง ที่ กรกฎาคม 10, 2020, 01:25:02 PMหัวข้อ: ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านมือถือ
เริ่มหัวข้อโดย: PJ. บุ ญ เ ลิ ศ (ขอนแก่น) ใจถึง ที่ กรกฎาคม 10, 2020, 01:25:02 PM
เข้าโหลดโปรแกรมที่
Play store ชื่อ xiialive
 pease pease pease


หัวข้อ: Re: ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านมือถือ
เริ่มหัวข้อโดย: PJ. บุ ญ เ ลิ ศ (ขอนแก่น) ใจถึง ที่ กรกฎาคม 10, 2020, 01:43:23 PM
แล้วเข้า  เวปเพื่อนช่างซ่อม เพือ่เปิดใช้โปรแกรม


หัวข้อ: Re: ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านมือถือ
เริ่มหัวข้อโดย: PJ. บุ ญ เ ลิ ศ (ขอนแก่น) ใจถึง ที่ กรกฎาคม 10, 2020, 01:45:03 PM
เลือกฟังวิทยุผ่านโปรแกรม


หัวข้อ: Re: ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านมือถือ
เริ่มหัวข้อโดย: PJ. บุ ญ เ ลิ ศ (ขอนแก่น) ใจถึง ที่ กรกฎาคม 10, 2020, 01:46:23 PM
 pease


หัวข้อ: Re: ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านมือถือ
เริ่มหัวข้อโดย: PJ. บุ ญ เ ลิ ศ (ขอนแก่น) ใจถึง ที่ กรกฎาคม 10, 2020, 01:49:07 PM
หลังจากนั้น  ก็เข้าที่โปรแกรมได้เลย  ไม่ต้องฟังผ่านเวฟ จะฟังวิทยุผ่านAPPได้เลย 
 punch punch punch


หัวข้อ: Re: ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านมือถือ
เริ่มหัวข้อโดย: PJ. อ.สายชล ท่ า ร ะ หั ด 4 (สุพรรณบุรี) ที่ กรกฎาคม 11, 2020, 01:40:29 PM
ต่อหน่อยครับ

หรือจะใช้แอ๊ปนี้ก็เข้าถ้าดีไม่น้อย โทรศัพท์ โนเนม กิ๊กก๊อกก็รับฟังได้ครับ  ตาม อ.เสรี ครับ


หัวข้อ: Re: ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านมือถือ
เริ่มหัวข้อโดย: PJ. อ.สายชล ท่ า ร ะ หั ด 4 (สุพรรณบุรี) ที่ กรกฎาคม 11, 2020, 01:49:12 PM
ตามนี้ครัย ขอบคุณ อ.เสรี